Güzeloğlu GıdaÜretimÜretim

01234567890
Degumming ve Nötralizasyon
01234567890

Ağartma

01234567890

Vinterizasyon

01234567890

Deodorizasyon

Rafinasyon Prosesi Aşamaları

1
Degumming ve Nötralizasyon

Rafinasyondaki ilk işlemdir. Ham yağlarda bulunan bulanıklığa neden olan ve büyük bir çoğunluğunu fosfatitlerin oluşturduğu maddeler ve farklı oranlarda serbest yağ asitleri bulunur.

ZEVK ve Boğaziçi yağları; Rafinasyon Tesislerinde nötralizasyon işlemi sürekli sistemlerde ve PLC otomasyon kontrolü altında gerçekleştirilir. Nötralizasyon işleminde ısıtılan yağ, gerekli miktarda yardımcı madde ile karıştırılırlar. Oluşan bu karışımdan fosfotid ve serbest yağ asitleri adı verilen safsızlıklar yağdan yüksek devirli santrifüj seperatörler yardımı ile ayrılmaktadırlar.

https://www.guzeloglugida.com/wp-content/uploads/2021/03/notralizasyon-uretim.jpg
2
Ağartma

ZEVK ve BOĞAZİÇİ yağları; rafinasyon tesisinde ağartma işlemi sürekli sistemde yapılmaktadır. Asitliği giderilmiş nötr yağ belli sıcaklıklara kadar ısıtılarak vakumlu altında ağartma adsorban yardımcı maddesi ile birlikte ağartma reaktöründe karışması sağlanır. Kullanılan yardımcı madde çelik plakalı filitrelerde süzülerek yağdan uzaklaştırılır.

Bu işlem esnasında yağda renk veren maddelerin yanı sıra iz metalleri ve hidroperoksit adı verilen oksidasyonu hızlandıran maddelerde yağdan uzaklaştırılırlar.

https://www.guzeloglugida.com/wp-content/uploads/2021/03/agartma-uretim.jpg
3
Vinterizasyon

ZEVK ve BOĞAZİÇİ yağları; Vinterizasyon işleminde, yağda bulanıklığı sebep olan, düşük sıcaklıklarda yağın görünüşünü bozan waks adı verilen maddelerin yanı sıra mumsu maddelerde yağdan soğuk ortamda yardımcı madde kullanılarak uzaklaştırılırlar.

Yağların soğuğa karşı dayanıklılığının artırılması nın yanı sıra vücutta erimeyen yağlarında uzaklaştırılması sağlanır.

https://www.guzeloglugida.com/wp-content/uploads/2021/03/vinter-uretim.jpg
4
Deodorizasyon

ZEVK ve BOĞAZİÇİ yağları; Rafinasyonda son aşamayı oluşturan koku alma işlemi sırasında, yağda bulunan ve istenmeyen tat ve kokuya neden olan tüm uçucu bileşikler, serbest yağ asitleri ve renk maddeleri kızgın su buharı destilasyonu metodu ile yüksek sıcaklık ve vakum altında yağdan uzaklaştırılması sağlanır.

ZEVK ve BOĞAZİÇİ yağları; PLC otomasyona sahip sürekli sistem rafinasyon tesisinde, insan sağlığına zararlı olan maddelerden % 100 arındırılmış saf bitkisel yağlardan oluşmaktadır.

https://www.guzeloglugida.com/wp-content/uploads/2021/03/deodarizasyon-uretim.jpg

Paketleme ve Sevkiyat

500 m2 paketleme ünitesi ve 2000 m2 depolama alanı ile 150 ton/gün ürünün paketleme ve sevkıyat imkanı sağlanmaktadır.

Bilgisayar kontrolünde çalışan paketleme makinalarında üretimde olduğu gibi el değmeden paketleme yapılmaktadır.Ambalajların dolumları ağırlık esasınagöre yapılmaktadır. En üst seviyedehijyenik şartlar kullanılmaktadır.

Sevkiyat bölümümüzde aynı anda 8 aracın yükleme ve boşaltması yapılabilmektedir. Yükleme yapılacak araçların temizlikleri devamlı kontrol edilmekte ve ürünün sevk esnasında zarar görmemesi için gerekli izolasyonlar yapılmaktadır.